Je bent een ouder of verzorger

Wanneer een jongerencaoch?

Het gaat niet goed met je kind, je hebt het gevoel dat je even geen contact met hem of haar kunt krijgen, je kind worstelt met zichzelf of vertoont gedrag waarvan jij niet weet hoe je ermee om moet gaan, er zijn veel ruzies onderling, problemen op school of je hebt moeite met de veranderingen die het opgroeien van je puber met zich meebrengt.

De fase waarin je kind op zoek gaat naar zijn eigen identiteit kan veel onzekerheid en verwarring met zich meebrengen. Niet alleen je kind kan rondlopen met veel vragen en emoties, het is voor jou als ouder ook aanpassen. Het is belangrijk voor jongeren om zich begrepen te voelen, juist nu ze zich tegen jou als ouder afzetten. Het kan voor zowel jou als je kind prettig zijn om door een onafhankelijke coach ondersteund te worden.

Mijn werkwijze

Ik werk oplossingsgericht, vanuit verbinding, denk in mogelijkheden en ben vooral van het doen!

Jouw kind is leidend en ik beweeg mee op zijn of haar tempo. Samen met je zoon of dochter onderzoek ik hoe hij/zij de gewenste situatie kan bereiken. Het uitgangspunt zijn de vaardigheden en kwaliteiten die er al zijn en hoe we die kunnen benutten. Het is een bewustwordingsproces, waarin jouw kind gaat ontdekken, ervaren en zo tot een oplossing komt. Ik geef ondersteuning daar waar het nodig is. Mijn begeleiding is onbevooroordeeld, puur en transparant.

Veiligheid staat voorop. Alles wat gezegd wordt tijdens het individuele coachen met jouw kind, blijft tussen jouw kind en mij. Alleen als er gevaar dreigt voor de veiligheid van je kind of anderen zal ik, in overleg met je zoon of dochter, jou en eventueel andere betrokkenen informeren. Vanuit deze veilige basis kan je kind zich openstellen, leren en groeien.

Contact

Zodra je contact met me hebt opgenomen en we het coachingstraject ingaan, plannen we een intake gesprek samen met je zoon of dochter. Is je kind 16 jaar of ouder, dan is het wettelijk gezien mogelijk dat hij/zij rechtstreeks contact met mij opneemt. Ik zal dan het intake gesprek, afhankelijk van wat hij/zij wil, samen doen of alleen met je kind.

Je kunt op verschillende manieren betrokken worden bij het coachingstraject. Je kind vertelt uit zichzelf gedurende het traject over de ontwikkelingen, je kunt zelf bij je kind informeren hoe de individuele sessie verlopen en het is mogelijk dat je kind vraagt of je een of meerdere keren wilt aansluiten. Jullie kunnen dan samen ontdekken wat helpend is en tot nieuwe inzichten komen.

Gezin – Moeder, jongen 12 jaar, jongen 10 jaar, meisje 8 jaar

Sandra voelde voor ons allemaal, sceptisch of open, vanaf de eerste minuut veilig en vertrouwd. Dit gevoel is nooit verdwenen, eerder krachtiger geworden. Dankzij haar vindingrijkheid, oprechtheid, originaliteit en bijzondere combinatie van spreken en doen heeft ze ons allemaal verrijkt met mooie inzichten. Inzichten die wij de rest van ons leven bij ons zullen dragen en kunnen benutten.